8. januar 2019

Rammeavtale med Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har tildelt HUS arkitekter AS rammeavtale innen arkitekttjenester.

Det ble mottatt hele 19 tilbud og Trøndelag fylkeskommune inngår rammeavtaler med seks ulike leverandører. HUS er en av disse.

Et vilkår for å bli tildelt rammeavtale var at selskapene kunne vise til høy faglig kompetanse og god gjennomføringsevne innen faget, samt pris. I tillegg presiserer Trøndelag fylkeskommune at leverandører må ha detaljert og oppdatert kunnskap til deres kategoribygg, normalt skoler, tannklinikker, samferdselsbygg og kontor.

Arkitekten skal ha flere nøkkelroller knytta til utvikling og planlegging av byggtyper i fylket som feks; mulighetsstudier, brukerprosesser, konsekvensutredning, reguleringsplanlegging, samla prosjektering, prosjekteringsledelse, ansvarlig søker, ansvarsrett eget fagområde, 3D-prosjektering (BIM), presentasjon, interiørarkitektur, miljøkonsept, kunstprosjekt og samordning av tekniske konsept.

Selskapene som leverte tilbud til fylkeskommunen måtte dokumentere kompetanse på foretaksnivå innen sitt felt. Trøndelag fylkeskommune ga HUS høy uttelling for dokumentert kompetanse knyttet til relevante referanseprosjekter.

Takker for tilliten

HUS har tidligere hatt en rammeavtale med Sør Trøndelag fylkeskommune innen faget arkitektur fra 2014. Denne rammeavtalen utløp i år etter fire års gyldighet. Den nye rammeavtalen som HUS nå er tildelt, er altså enda mer omfattende da den nå gjelder hele Trøndelag fylke.

– Det er gledelig at nye Trøndelag fylkeskommune viser oss tillit gjennom å tildele HUS en rammeavtale med enda større geografisk bredde. Vi gleder oss til å bidra med vår fagkompetanse og ser frem til å samarbeide med Trøndelag fylkeskommune om å skape verdier for fylkeskommunen og dens innbyggere, sier Christian Hemmingsen, daglig leder for HUS arkitekter.

Miljøkrav

Trøndelag fylkeskommune har og et særlig krav om at arkitekten besitter kompetanse og forståelsen av hvordan miljøkrav og målsettinger i Trøndelag fylkeskommune best kan oppfylles. Trøndelag fylkeskommune ønsker minst passivhus standard, mål om nullutslipp av klimagasser i byggetid og levetid, lav miljøbelastning og sunn materialbruk.

HUS har opparbeidet seg en særlig stor kompetanse innen dette emnet. HUS arkitekter har gjennomført prosjekter med ambisiøse mål innenfor energi og miljø i snart 20 år. Gjennom deltagelse i prosjekt har HUS bygget opp en solid miljøkompetanse og erfaring med ulike konsepter for energi- og miljøløsninger.

Rammeavtalen gjøres gjeldende for perioden 10.11.2018 – 10.10.2022, med opsjon på forlengelse med ett år.