16. februar 2015

Overlevering av nye Thora Storm videregående skole

Thora Storm videregående skole ble overlevert av Reinertsen til Sør-Trøndelag fylkeskommune 6. februar. 

Den nye skolen tas i bruk første gang 23 februar.