16. januar 2018

Nyansettelser i HUS arkitekter

I løpet av den siste tiden har vi ansatt 3 nye arkitekter hos oss. 
Master i arkitektur Mikal Skodjereite, Master i arkitektur MNAL Annhild Kjørsvik, og Master i arkitektur Marthe Vaagland. 

Vi ønsker dem velkommen til oss.  smile