10. januar 2019

Ny medarbeider i HUS

Vi har styrket vår kompetanse innen plan og regulering ved å ansette Rune Tonstad Andersen hos oss.

Rune har tidligere vært ansatt hos Byplankontoret og ARC Arkitekter i Trondheim. 
Vi ønsker Rune velkommen til oss!