20. januar 2017

Maskinparken Tre - en boligblokk i massivtre.

HUS, har i samarbeid med Veidekke, prosjektert og tegnet Maskinparken TRE. Maskinparken TRE blir en av Norges første boligblokker i massivtre!

I stedet for stål og betong, vil man ta ibruk tykke krysslaminerte treskiver til bærende vegger og dekkekonstruksjon. Fordelene med dette er mange. Trevirke regnes som et klimanøytralt byggemateriale, og Veidekke reduserer klimagassavtrykket fra materialene som benyttes i bygget med ca. 50 prosent. I tillegg gir byggeprosessen minimalt med restemateriale.

Maskinparken TRE blir et passivhus som betyr at man bruker passive tiltak som isolasjon for å redusere bygningens energibehov. Dette gir en mye jevnere temperatur i hele huset. Bygningskroppen i et passivhus taper lite varme, og krever dermed mindre energi.

HUS har også prosjektert og tegnet Maskinparken 1 og 2 for Veidekke. Les mer om prosjektene her: www.nyelilleby.no