22. mai 2018

HUS arkitekter er 25 år i år!

HUS fyller 25 år, og vi kan se tilbake på 25 produktive år med mange ulike og spennende prosjekter.

I løpet av disse årene har HUS vært involvert i nær 1000 prosjekter spredt utover hele landet!
Vi har tapt noen og vi har vunnet mange konkurranser, vi har knyttet kontakter med flinke samarbeidspartnere, og
vi har hatt en flott stab hvor noen har vært med oss helt fra begynnelsen og frem til i dag.

Bjørn Cappelen og Tom Forsberg drev avdelingskontor for Oslo-firmaet Narud-Stokke-Wiig AS i Trondheim fra 1985.

Våren 1993 ble dette bestemt avviklet pga kollaps i byggemarkedet, og Bjørn og Tom etablerer
da «HUS sivilarkitekter MNAL» 17. mai 1993. 
Kort tid etter oppstart ble også Geir Bjordal og Lars Christian Koren Hauge tatt opp som partnere i bedriften.

For HUS sivilarkitekter MNAL ble deltagelse arkitektkonkurranser den viktigste åpningen til markedet.
Gjennom samarbeid med andre kontorer, hardt arbeid og hell, gir dette resultater og bedriften vokster.

HUStorie gjennom 25 år: 

1994:
Seier i prosjektkonkurransen om Realfagbygget på Gløshaugen i Trondheim i samarbeid med
Naarud Stokke Wiig AS, og seier i åpen arkitektkonkurranse om Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Til sammen 74.000 kvm.

1996:
HUS flytter til nåværende lokaler i Nordre gate 10.

1998:
Seier i konkurransen om nye Telenor Fornebu i samarbeid NBBJ Architects og Per Knudsen Arkitektkontor.
Prosjektet står ferdig i 2002. 

2000:
Seier i arkitektkonkurransen om Byåsen videregående skole, 27.500 kvm. Byåsen videregående skole ble tildelt Skolebyggprisen i 2004. Skolebyggprisen ble opprettet av Kirke-, utdanning og forskningsdepartementet i samråd med Kommunenes Sentralforbund,
Norske arkitekters landsforbund og Norsk Form, og ble delt ut fra 1998 til 2004.
HUS har nå over 20 ansatte og dette året drar HUS på studietur til Nederland.

2002:
Seier i konkurransen om Borgen skole. Bygget er nyskapende og et foregangsprosjekt for fremtidens skoler
og vinner flere priser for sin miljøprofil.  Skolebygget er et miljøfokusert bygg med jordvarme og hybridventilasjon.
Samtidig ferdigstilles HUS første sykehjem: Steinkjer sykehjem.

2003:
Byggingen av nye boliger på Ilsvika igangsettes. Bolig- og næringsutbyggingen i Ilsvika representerer
en ny bydel i Trondheim, hvor HUS står for 450 nye boliger.

2004:
Telenor Fornebu ferdigstilles og blir arbeidsplassen til 6000 ansatte.
Bygget er 140.000 kvm og blir beskrevet som “Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet”.
HUS reiser til London på studietur dette året.

2005:
Dette året starter vi prosjekteringen av blant annet Sunndal ungdomsskole, Blussuvoll ungdomsskole og
Tvillingskolene Oppsal og Vetland.

2006:              
HUS reiser til Toscana og Firenze på studietur.

2007:
HUS vinner ide-konkurransen om nye Skogn barne- og ungdomsskole høsten 2007.

2008:
Seier i konkurransen om Rosenborg ungdomsskole og flerbrukshall i samarbeid med Reinertsen AS.
Studieturen denne gang går til Wien.

2009:
Nok en seier i totalentreprisekonkurranse om nye Charlottenlund videregående skole i
samarbeid med Reinertsen AS.

2010
Studieturen dette året går til Barcelona. Turen får et tragisk utfall da vi mister en kjær kollega og
partner ifm Geir Bjordals bortgang.

2010
Prosjektet «Lade Alle 80» igangsettes. Bygget inneholder en 5-avdelings barnehage,
hjemmetjenesten, dagtilbud, aktivitetssenter og dagsenter. I tillegg kommer sykehjem med 64 plasser
og 44 omsorgsboliger. Prosjektet ferdigstilles 2014.

2011
InnomHus vokser frem som HUS sin egen «interiøravdeling» og består av Urd Schjetne og Silje B Wikmark.

2011
Første byggetrinn i Kraglund kontorpark i Asker kommune ferdigstilles.
Prosjektet er i samarbeid med Jostein Rønsen Arkitekter AS for Skanska.
Prosjektet er det første kontorbygget i Norge med sertifisering Breeam Nor – Very good.

2012
Seier i pris- og designkonkurranse om nye Thora Storm videregående skole og
Hønefoss videregående skole. Skolene står ferdig 2014 (Thora Storm) og 2015 (Hønefoss).
Studietur dette året går til København.

2012
Øyvind Hegvik og Eirik Kristensen blir tatt opp som partnere i HUS.

2012
HUS arkitekter vant høsten 2012 konkurransen om ny hverdagsscene og møbelserie
som del av planene om å renovere/oppgradere Torvet i Trondheim. I 2013 står scenen ferdig.

2013
HUS igangsetter og fullfører forprosjektet for nye Romsdal videregående skole. Skolen blir prosjektert
med massivtre og er en av de største byggene i Norge oppført i slikt materiale.
Vi reiser på studietur og denne gang går reisen til Lisboa.

2015
HUS får være med og utvikle «Nye Lilleby» i samarbeid med Veidekke. Maskinparken 1 (ferdigstilt 2018)
er første boligblokk og etterfølges av Maskinparken 2 (2018), Maskinparken TRE (2018), Maskinveita og
Lillehjørnet. De 2 siste er under prosjektering.

2017
HUS ansetter ny daglig leder fra 1 september, Christian Hemmingsen.  

2017
Lysgården blir en realitet og starter sin byggeperiode. Lysgården blir verdens mest moderne kontorbygg når
det står ferdig i 2019. Samtidig pakker vi kofferten og reiser på studietur til Edinburgh og Glasgow.

2017
Utvikling av ny strategiprosess kjøres i gang under ledelse av ny daglig leder.
HUS sin nye visjon endres til «Verdiskapende arkitektur for fremtiden»

2017
Veidekke starter byggingen av Maskinparken TRE som blir en av Norges første boligblokker i massivtre.
HUS igangsetter også prosjekteringen av Lindeberg sykehjem og Ryen Helsehus i Oslo for Skanska og
Oslo Omsorgsbygg KF. Prosjektene inneholder tilsammen 300 plasser.

2018
HUS har over 30 ansatte, og har som mål å ansette 1 til 2 til løpet av året.

2018
HUS fyller 25 år!