17. oktober 2014

Avisomtale i Adressa vedrørende ny hverdagscene på Torvet

Prosjektet Ny hverdagscene på Torvet er omtalt i Adressa 14 oktober.