Ytterøy barne og ungdomsskole, samfunnshus og barnehage

Byggherre: Levanger kommune

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Omfang: 2.945 m2

Status: Ferdigstilt vinter 2018

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark Tom Forsberg

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i en ambisjon om å skape et hus med tilhørende uteområde som kan bli en god ramme for oppvekst, kultur- og idrettsliv for befolkningen på Ytterøya. Det er viktig at huset rommer sine tre hovedfunksjoner på en god og likeverdig måte, samtidig som at huset skal fylle en viktig funksjon som et attraktivt og godt møtested for alle.

Prosjektet er gitt en arkitektonisk form som i struktur og estetetisk utforming uttrykker at dette er ett felles hus som rommer skolen, samfunnshuset og barnehagen på Ytterøya.
Samfunnshuset er også formgitt som møteplass og koblingspunkt mellom barnehage og skole med administrasjon og spesialrom. Samfunnshuset
har en sentral plassering og uttrykket seg tydelig i øst-fasaden mot hovedatkomsten og mot sør. Skolen med administrasjon danner fasader mot det store lekearealet rundt og nedenfor bygningen. Barnehagen fremstår som et eget volum med uteområde som grenser
til både hovedatkomsten og det flotte natur og kulturlandskapet rundt huset. 

Last ned PDF