Tvillingskolene Oppsal og Vetland

Byggherre: Oslo kommune

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole

Adresse: Vetlandsveien 79, 0685 Oslo

Omfang: ca. 10.000 m², nybygg og ombygging

Status: Ferdigstilt 2009

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: Josten Rønsen arkitekter AS

Kostnad: ca. 200 mill entreprisekost.

Gamle Oppsal & Vetland skole fra 50-tallet hadde status som et verneverdig anlegg. Opprinnelig var dette to skoleanlegg med felles adresse. Oppsal skole var tilrettelagt for hørselshemmede, Vetland som barneskole.

Utfordringen i det nye prosjektet var å gjennomføre totalrehabilitering og ombygging av eksisterende bygninger, samt innpasse nye bygg i en akseptabel struktur i forhold til verneinteressene. Ombyggingen ble foretatt for å ivareta byggeforskriftenes krav til teknisk tilstand og for å ivareta krav til universell- og pedagogisk utforming. Deler av skolen er spesielt tilrettelagt for multifunksjonshemmede. Utearealene er oppgradert og tilpasset forskjellige typer uteaktiviteter.

Last ned PDF