Skogn barne- og ungdomsskole

Byggherre: Levanger kommune

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole

Adresse: 7620 Skogn

Omfang: 8300 m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2009

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: 130 mill.

Referanseperson: Håkon Lorås,
Kjell Kvam

Skogn barne- og ungdomsskole ligger i Skogn og er omgitt av et flott kulturlandskap. HUS arkitekter AS har gjennomført komplett arkitektfaglig prosjektering av anlegget etter seier i idé-konkurranse som ble holdt høsten 2007.

Skolen har 520 elever fordelt på 300 elever på barnetrinnet og 220 elever på ungdomstrinnet. Skoleanlegget består av en samling eksisterende bygg liggende på en rekke, fra bygg for de minste i nord til bygget for ungdomstrinnet i sør. Nybygget mellom de eksisterende byggene binder hele skoleanlegget sammen og rommer undervisningsrom for mellomtrinnet samt
administrasjon og skolens felles møteplass og kantine. Fasadene på nybygg er utført med platekledning i kombinasjon med større felt i glass/alu.

Last ned PDF