Holen skole

Byggherre: Bergen kommune /LAB Entreprenør AS

Entreprise: Totalentreprise med samspill

Oppdragsansvarlig: Siv.ark MNAL Tom Forsberg

Omfang: 9.250 m2

HUS arkitekter vant sammen med LAB Entreprenør, Sweco Norge, CADI og Arkitektgruppen CUBUS pris- og designkonkurransen om nye Holen skole i Laksevåg på oppdrag for Bergen kommune. Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde.


Dagens to skolebygg erstattes med en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser ute og inne. Prosjektet har høye miljøambisjoner, nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Vårt tilbud er vurdert som best både på kriteriet «kvalitet – prosjektkvalitet» og kriteriet «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan».

Oppstart forprosjekt januar-2019
 

Last ned PDF