Bjørnevatn skole

Byggherre:: Sør-Varanger kommune

Entrepriseform:: Totalentreprise med samspill

Oppdragsansvarlig HUS:: Tom Forsberg

Omfang:: 8.000 m2 BTA

Vi har i samarbeid med Byggmesteran AS, ARCHUS arkitekter AS, Lo:Le landskap og plan AS og Sweco Norge AS vunnet konkurransen om ny 1-10 skole og flerbrukshall i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune høsten 2017. Skolen skal romme 440 elever og har en størrelse på ca 8000 m2

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i en ambisjon om å skape et sted å være for befolkningen på Bjørnevatn. Det er viktig at huset rommer sine to hovedfunksjoner, skole og flerbrukshall, på en god måte, og samtidig den viktige funk­sjonen som et attraktivt og godt samlingssted for alle. 
Prosjektet er gitt en arkitektonisk form som i struktur og eslete­tisk utforming uttrykker at dette er ett felles hus for hele lokal­samfunnet. Fargevalget uttrykker varme, både i eksteriør og interiør og vårt ønske er at huset skal fremstå som et tiltrek­kende og kjært sted både vinter og sommer for befolkningen på Bjørnevatn.