Tom Edgar Forsberg

Sivilarkitekt MNAL, partner

Utdanning: NTH, Arkitektavdelingen 1980

Epost: t.forsberg@husark.no

Telefon: 91 74 93 54