Kjell Bertelsen

Sivilarkitekt, partner

Utdanning: NTNU 2006

Epost: k.bertelsen@husark.no

Telefon: 918 23 534

Involvert i blant annet: