Jørgen Hofstad

Master i arkitektur

Utdanning: NTNU, Master i Arkitektur 2015

Epost: j.hofstad@husark.no

Telefon: 920 31 298